Eiendomsforvaltning med lokal forankring

VT-Eiendomsforvaltning AS er en effektiv og kompetansedyktig organisasjon innen eiendomsforvaltning med lokal forankring i Larvik med Vestfold og Telemark som fokus- og kjerneområder. Vi tilbyr drifts- og forvaltningstjenester til private eiere av næringseiendommer gjennom et kontinuerlig fokus på målbare verdier som leieinntekter, kostnadsstyring og leietakertilfredshet. 

Vår eiendomsportefølje omfatter 34 næringseiendommer, opptil 92 000 kvm, hovedsakelig i Vestfold og Telemark. Vi er en konkurransedyktig aktør innenfor forvaltning og drift av eiendom og kjøpesenter, som tilbyr effektive rutiner og kompetansedyktige tjenester som forvaltning, teknisk drift og senterledelse.

Nyheter

Nothing to display.