Våre tjenester

Forvaltning

Vi ivaretar ditt ansvar som gårdeier og tar det totale ansvaret for den enkelte eiendom og det enkelte leietakerforholdet. Vi er kontaktpunktet mellom gårdeier, leietaker og myndigheter Vårt ønske og mål er å ha fornøyde leietakere i eiendommene og vår målsetning er å gjøre din hverdag så enkel som mulig. Vi er tilgjengelig for å yte service, samt ha tett oppfølging ved henvendelser fra vår kunder.

Ved å la oss forvalte din eiendom hjelper vi deg med:

  • Oppfølging av leietakerne
  • Oppfølging av internkontroll/ HMS og brann
  • Økonomi 
  • Kontakt med offentlig myndigheter

Teknisk drift

Vi har ansvar for drift og vedlikehold av eiendommene vi forvalter. 

Senterledelse

Vi har flere bydel/lokalsenter, fra Porsgrunn til Åmot, i vår portefølje og tilbyr senterledelse som en av våre tjenester. Vi har over 10 års erfaring i bransjen og vi er en totalleverandør innen senterledelse, drift og markedsføring. Vi koordinerer og gjennomfører aktiviteter og kampanjer, følger opp leietakere, vi har tett dialog med vaktmester om driftsrutiner, vi er et talerør for leietakere og gårdeier og vi yter litt ekstra service ovenfor våre leietakere. 

Vi tar også enkeltoppdrag på timebasis om du skulle trenge hjelp til en kampanje, markedsplan og/eller annen kommunikasjon. Vi hjelper deg gjerne!